Потоківська сільська рада

Кременчуцького району, Полтавської області

Телефон: (0536) 78-11-91, 78-11-42

 
УКРАЇНА
Потоківська сільська рада
Кременчуцького району
Полтавської області
ХХХІІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21/12/2018 року№33-6село Потоки
Про сільський бюджет на 2019 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України Потоківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

–  доходи  сільського бюджету у сумі 7356,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 7192,8 тис. грн. та доходи спеціального фонду місцевого бюджету 164,0 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– видатки  сільського бюджету у сумі 7356,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 7172,8 тис. грн. та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 184,0 тис. грн.;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 10,0 тис. грн., що становить 0,14% видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 10,0 тис. грн., що становить 0,14% видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначенняголовному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 1. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансфертизгідно з додатком № 4 до цього рішення.
 1. Затвердити на 2019 р. розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення капітального придбання згідно з додатками №2 та №5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 444,2 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 1. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені  статтею  69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік» .

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69-1 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.
 1. Визначити на 2019 відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Потоківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Доручити підписання договорів на одержання короткотермінових позик Потоківському сільському голові Зорі Юрію Олексійовичу.

 1. Забезпечити головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик);

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 1. Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету за поданням бухгалтерії протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням постійної планово-бюджетної комісії, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:
 • перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з сільського бюджету;
 • з метою забезпечення використання коштів субвенцій, дотацій, інших надходжень з державного та інших бюджетів врахування їх у дохідній та видатковій частинах сільського бюджету після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між місцевими бюджетами.
 1. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити сільському голові вносити зміни до цього рішення, погоджені з планово-бюджетною комісією, до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством.

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях сільської ради.

 1. Дане рішення набирає чинності згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2019 рік» із 01 січня 2019 року.
 1. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Сільській раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на бухгалтерію сільської ради, контроль за його виконанням покласти на постійну планово-бюджетну комісію.
Сільський голова Ю.О. Зоря

Додатки :

ДОХОДИ сільського бюджету на 2019 рік
ФІНАНСУВАННЯ сільського бюджету на 2019 рік
Розподіл видатків сільського бюджету на 2019 рік
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
Розподіл коштів бюджету розвитку за об`єктами у 2019 році
Витрати сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

АРХІВ НОВИН

я маю право 300x200
Join Us Facebook