Потоківська сільська рада

Кременчуцького району, Полтавської області

Телефон: (0536) 78-11-91, 78-11-42

Бюджет сільської ради

на 2017 рік

Згідно з Рішенням “Про сільський бюджет на 2017 рік” 14 сесії сьомого скликання сільська рада вирішила, що доходи  сільського бюджету у сумі 4065,9  тис. грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 4041,9 тис. грн., доходи спеціального фонду місцевого бюджету 24,0 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення. А видатки  сільського бюджету у сумі 4065,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 4041,9 тис. грн., видатки спеціального фонду місцевого бюджету 24,0 тис. гривень згідно додатку 2.

Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2017 рік у тому числі по загальному фонду 4041,9 тис. грн. та спеціальному фонду   24,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

Визначити оборотний касовий залишок  бюджетних коштів сільськогобюджету  у сумі  5,0 тис. гривень.

Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам.

Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 15000,00 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Потоківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

– до доходів належать надходження, визначені  статтею  69 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69Бюджетного кодексу України.

Архіви

Bpp Logo
держпідтримка